Jak ti můžeme pomoci?

Naše stránka je nyní mimo provoz z důvodu údržby.

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno 01/Ledna/2016

OCHRANA SOUKROMÍ:

Respektujeme vaše soukromí, proto jsme vytvořili dokument se zásadami ochrany osobních údajů, který je součástí této dohody. Pečlivě si pročtěte naše zásady ochrany soukromí. Souhlasem s těmito podmínkami také přijímáte podmínky naší ochrany osobních údajů. Měli byste si být vědomi toho, že po kliknutí na určité odkazy na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci budete přesměrováni na webové stránky jiných společností, mimo naše hostované prostředí, kde jsou shromažďované informace mimo naši kontrolu.

           1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽDUJEME, ZÍSKÁVÁME A UKLÁDÁME

 • Účet a informace o profilu: Při použití našich služeb můžeme vyžadovat a využívat určité informace, například platnou e-mailovou adresu a heslo. Kromě toho si mohou uživatelé vytvořit profil, který obsahuje rozšířené informace, jako je jejich fotografie, jméno a příjmení, pohlaví, telefonní číslo, zájmy a další související informace, včetně fotografií. Informace obsažené na veřejných profilech uživatelé sdílí na vlastní odpovědnost. Měli byste pečlivě zvážit rizika vytváření určitého typu veřejně dostupných osobních informací – zejména pak informací jako je adresa nebo informace o přesné poloze. V případě, že se uživatel rozhodne přihlásit na naše webové stránky pomocí ověřovací služby třetích stran, jako je Facebook Connect, můžeme také získat informace o profilu uživatele nebo další informace, povolené daným poskytovatelem.
 • Výpisy a transakce: Můžeme ukládat informace, včetně osobních údajů a platných kontaktních údajů nebo hesel, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Většina z těchto informací, použitých pro vytvoření účtu nebo profilu může být požadována také při vkládání inzerátů. Jakékoli osobní informace, které uživatel uvede ve vystavených inzerátech, sdílí na vlastní odpovědnost. Stejně tak při tvorbě profilů by uživatelé měli pečlivě zvážit množství zveřejněných osobních informací, zejména pak informace o adrese nebo o přesné poloze, veřejně dostupné ve výpisu.
 • Hry, reklamy a propagace: Pokud se účastníte her, kvízů, či jiných marketingových akcí, uvedených na našich stránkách nebo na stránkách našich partnerů, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako je jméno nebo kontaktní informace. Můžeme také zpracovávat informace, týkající se efektivity našich reklamních kampaní, včetně informací o zobrazení a historii kliknutí na jednotlivé reklamní prvky, zobrazené v naší síti nebo na webových stránkách třetích stran.
 • Péče o zákazníky: Pokud kontaktujete naše zákaznické oddělení, můžete zaznamenat informace pro splnění vašich požadavků a informace pro pozdější kontakt naším zákaznickým oddělením. Můžeme vás také kontaktovat pomocí kontaktních údajů, vyplněných na vašem stávajícím účtu. Můžeme také shromažďovat další informace o komunikaci s našimi uživateli, například veškeré žádosti o zákaznickou podporu, záznamy volání nebo jakoukoli jinou zpětnou vazbu, kterou nám naši uživatelé poskytnou.
 • Webové stránky a mobilní data: Můžeme automaticky přijímat a zaznamenávat na naše servery informace, odeslané z vašeho prohlížeče nebo zařízení, včetně vaší IP adresy, softwarových a hardwarových atributů, požadovaných stránek, mobilních identifikátorů, informací o používání aplikací. Takto můžeme postupovat na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích nebo ve službách třetích stran.
 • Připojené informace: K existujícímu souboru dat, vytváříme pro každého našeho uživatele, můžeme také připojit informace, získané v souladu se zákonem, od našich obchodních partnerů nebo třetích stran.

           2. IP ADRESA, SOUBORY COOKIE, A MOBILNÍ IDENTIFIKÁTORY:

 • Můžeme shromažďovat informace o chování našich uživatelů prostřednictvím technologie, jako jsou soubory cookies, pixely nebo lokální úložiště (stejně, jako to dělá váš prohlížeč na vašem zařízení). Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají, lokálně na vaše zařízení, informace o vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Pixely jsou malé grafické obrázky, které jsou součástí kódu webových stánek. Umožnují jiným serverům měřit počet zhlédnutí stránek a často jsou použity společně se soubory cookies. Kód na stránce monitoruje, kdy (a na jaké stránce) je pixel vložen, což indikuje, že si uživatel zobrazil konkrétní obrazovku nebo část obrazovky.
 • S pomocí souborů cookies může webový server ukládat (na počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení) preference a nastavení, která jsou automaticky obnovena při další návštěvě. Soubory cookies pomáhají vylepšovat uživatelskou přívětivost webových stránek. Díky nim se například při opakované návštěvě stránek nemusíte znovu přihlašovat. Na našich stránkách používáme dva typy souborů cookies – trvalé a takzvané „session cookies“. Zatímco trvalé soubory cookies zůstávají v počítači po delší časové období, session cookies se při zavření prohlížeče automaticky odstraní.
 • Pomocí těchto typů technologií můžeme umožnit třetím stranám (jako jsou reklamní společnosti nebo poskytovatelé analytických nástrojů) sbírat na našich webových stránkách nebo v aplikaci informace o aktivitě našich uživatelů. Pro všechny tyto shromažďované údaje platí platné zásady ochrany osobních údajů třetích stran.

 

    VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

 • Shromažďované nebo uchovávané informace využíváme primárně pro zajištění našich služeb, konkrétně pro tyto účely:
  • (i) poskytovat služby zákazníkům, včetně vytváření a správy uživatelských účtů, řešení technických problémů a zpřístupnění funkcí;
  • (ii) k přípravě speciálních marketingových nabídek pro uživatele našich stránek nebo stránek třetích stran;
  • (iii) pro sledování všeobecných i individuálních činností uživatele, jeho historie vyhledávání klíčových slov, příspěvky a prováděné atrakce a pro řízení provozu na našich Webových stránkách;
  • (iv) kontaktovat naše uživatele, včetně uživatelů všech souvisejících služeb za účelem zlepšení našich služeb nebo povolených marketingových komunikačních kampaní prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů;
  • (v) pro výzkumné aktivity nebo analýzy z důvodu zlepšení našich služeb;
  • (vi) pro kontrolu dodržování těchto Podmínek, za účelem zlepšení boje proti počítačové kriminalitě a podvodům.
 • Můžeme si tyto získané informace ponechat na dobu nezbytně nutnou pro splnění našich výše uvedených obchodních cílů.

 

SDÍLENÍ INFORMACÍ

 • Můžeme shromažďované informace sdílet s našimi partnery (firmy se společným vlastnictvím a kontrolou), kteří se nachází v jakékoli zemi. Tyto společnosti mohou zpracovávat a používat tyto informace pouze v souladu s těmito Podmínkami.
 • Bez souhlasu našich uživatelů nesdílíme osobní informace se společnostmi třetích stran, které nejsou pod kontrolou naší společnosti. Platí zde ale následující výjimky:
  • Při zdokonalování, vývoji a provozu našich služeb můžeme využít pomoc společností třetích stran. V takovém případě tyto společnosti nebudou mít pravomoc samostatně využívat žádné osobní údaje, které budou jménem naší společnosti zpracovávat. Zpracování těchto dat musí být v souladu s našimi podmínkami ochrany osobních údajů. 
  • Vyhrazujeme si právo sdílet informace se soukromými nebo veřejnými orgány, které nám umožní bojovat proti podvodům na našich stránkách nebo službách, vyšetřovat podezření na porušení zákona nebo bojovat proti podezření na porušení našich smluvních podmínek.
  • Můžeme sdílet osobní informace našich uživatelů s vládními orgány, pokud o ně podle platných právních předpisů požádají.
 • Naše společnost nebude pronajímat nebo prodávat osobní informace svých uživatelů, bez jejich výslovného souhlasu, jiným nepřidruženým společnostem třetích stran. V případě rozdělení, reorganizace nebo prodeje naší společnosti a nutnosti převést veškerý majetek společnosti na nového vlastníka, mohou být pro zachování kontinuity provozu služeb převedeny vaše osobní údaje na nového vlastníka společnosti.
 • Můžeme sdílet určité informace neosobního, (jako jsou například data, která jednoznačně neidentifikují naše uživatele) s poskytovateli služeb třetích stran, důvěryhodnými partnery nebo schválenými výzkumnými pracovníky s cílem: Lépe porozumět chování našich uživatelů, zlepšit celkovou kvalitu našich služeb nebo služeb našich partnerů nebo přispět k akademickému výzkumu, o kterém se domníváme, že bude mít širší společenský přinos.

 

UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY DAT

 • Přístup, úpravy, mazání: Uživatelé, kteří si u nás vytvořili účet, mohou přistupovat, upravovat nebo mazat své osobní údaje tak, že odešlou svůj požadavek na naši emailovou adresu: support@letgo.cz. Uživatelé jsou odpovědní za pravidelnou aktualizaci svých dat. {Pokud byl váš účet vytvořen pomocí služeb poskytovatele identity (například Facebook Connect), můžete také zakázat nebo změnit informace o vašem účtu prostřednictvím nastavení nabízených poskytovatelem identity (např. na Facebook.com)
 • Volby třetích stran: Některé společnosti třetích stran, působící na našich stránkách například Google Adwords, vám dávají možnost zakázat sběr dat a využití těchto dat pro cílení kontextově orientované reklamy. Pokud se chcete dozvědět více informací nebo mít možnost zvolit data, která tyto služby shromažďují a používají, navštivte prosím webové stránky http://www.youronlinechoices.com nebo http://www.networkadvertising.org.
 • Soubory cookiesVětšina rozšířených webových prohlížečů, určených pro počítače a mobilní telefony (např. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) obsahuje ovládací prvky, které umožnují omezit nebo zablokovat ukládání souborů cookies na vaše zařízení. Uvědomte si prosím, že omezení nebo zakázání ukládání souborů ve vašem prohlížeči pro domény prvních stran (stránky, které aktivně navštěvujete) nebo domény třetích stran (společnosti rozdílné od těch, které přímo navštěvujete) mohou mít v některých případech za následek sníženou funkčnost našich webových stránek.

 

BEZPEČNOST

 • Všechny informace, které shromažďujeme, jsou chráněny přiměřenými technickými prostředky a bezpečnostními postupy, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití osobních údajů. Naše přidružené společnosti, důvěryhodní partneři a poskytovatelé služeb (třetí strany) se zavázaly ke správě informací v souladu s našimi požadavky na bezpečnost a ochraně soukromí.

 

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

 • Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány v listopadu 2015. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky libovolně aktualizovat. V takovém případě zveřejníme oznámení o aktualizaci podmínek na naší domovské stránce po dobu 30 dnů. Používáním našich služeb nebo webových stránek i po tomto období naši uživatelé potvrzují, že se s těmito podmínkami seznámili a že přijímají případné změny v obsahu těchto podmínek.

 

Otázky týkající se těchto podmínek mohou být zaslány na support@letgo.cz