Jak ti můžeme pomoci?

Naše stránka je nyní mimo provoz z důvodu údržby.

Jaká jsou moje práva podle zákona o ochraně osobních údajů?

"Osobní údaje" jsou informace, které Vás identifukují jako žijící osobu.

V závislosti na jurisdikci Vám můžou být udělena následující práva:
- Právo na žádost o přístup k Vašim soukromým datům, které o Vás zaznamenáváme
- Právo zabránit zpracování osobních údajů
- Právo opravit, vymazat nebo omezit zpracování uchovávaných osobních údajů - Právo zabránit zpracování udajů za účelem přímého marketingu
- Právo ve vztahu k automatizovanému rozhodnutí- např. jednotlivci mají právo vznést námitky proti automatizovaným rozhodnutím, kde se nevyskytla lidská účast
- Právo na přijimání vlastních osobních údajů nebo na vyžádání přenosu údaju jinému správci (právo přenostu údajů)