Jak ti můžeme pomoci?

Naše stránka je nyní mimo provoz z důvodu údržby.

Vymazání mých údajů

Mohu požádat o vymazání osobních údajů?

Ano, máte právo nechat vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nadále nejsou využíváná pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, ani pro jakýkoli jiný účel v souladu se zákonem. Za tímto účelem můžete požádat OLX o ukončení zpracovávvání Vašich inoformací a vymázání údajů.

Najděte pole: Zapomeň mě/Vymazej mě, které je uvnitř Vašeho účtu a klikněte na něj. Stránka Vám nabídne možnost potvrzení. Pamatujte, že jakmile jednou tuto akci provedete, nebude možné ji vrátit zpět.

Mějte na paměti, že Vaše údaje budou vymazána do 90 dnů od chvíle potvrzení Vašeho požadavku. Tento časový úsek může být prodloužen v rámci řešení neobvyklých a především komplexních/složitých případů. V případě, že se toto prodloužení bude týkat Vás, budete informováni do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti.

Pokud bude mít OLX důvodný požadavek ohledně dalších informací, které by jim pomohly Vás najít a identifikovat, obrátíme se na Vás s prosbou o doplnění těchto informací. Následně vyčkáme na všechny potřebné informace z Vaší strany, teprve po obdržení všech náležitostí jsme schopni začít Vás požadavek zpracovávat.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí, problémů či dotazů, prosíme, obraťte se na nás/kontaktujte nás.

Mohu požádat o zablokování mých osobních údajů?

Ano, máte právo omezit proces zpracovávání Vašichn osobních údajů. Prosím, mějte na paměti, že dle Obecných nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se mohou vyskytovat jisté výjimky.

Mohu svá data získat zpět, či požádao jejic přesun pod jiného řídícího?

Ano, máte právo na přenos osobních údajů, tzn. můžete od OLX obdržet Vaše osobní údaje ve strukturované formě, která je běžně využívána jako forma strojově čitelná. Pokud to bude proveditelné po technické stránce, můžete také zažádat o přesun Vašich údajů pod jinou ogranizaci.

Co když OLX odmítne odpovědět na mou žádost?

Tohle by se nikdy němělo stát. Avšak, pokud OLX nebude souhlasit s platným dotazem, který jste učinil/a, máte možnost podat stížnost k příslušným organům (např. dozorčí rada). V takovm případě doporučujeme nás kontaktovat, abychom Vám mohli být nápomocni stanovit jisté okolnosti.

Je to zpoplatněné?

Ne, žádná forma komunikace a žádné kroky podniklé na základě Vašeho dotazu nesjou zpoplatněné. Nicméně, v případě že jsou dotazy zjevně nepodložené a nepřiměřené, je OLX oprávněna k následujícímu:
1) nárokování si úhrady za náklady vzniklé administrativní činností, kdy dotazujícím byly zprostředkovány určité informace, byly podniknuty kroky k vyhovění žádosti a došlo ke vzájemné komunikaci
2) odmítnutí vyhovět žádosti